علت استفاده از دوده در لوله های پلی اتیلن

بعلت استفاده از لوله های پلی اتیلنی در معرض نور خورشید ، اشعه مخرب UV باعث تخریب لوله های پلی اتلین میگردد . حال برای جلوگیری از نفوذ این تشعشعات پرده ای ضد نور از جنس دوده بعنوان ارزانترین آنتی UV در این محصولات ایجاد میکنند .

برای بهینه بودن عملکرد این پرده باید حداقل 2 درصد دوده بصورت کاملا یکنواختی در لوله توزیع گردد . پایین بودن درصد آن از این مقدار دوده (2%) باعت اختلال در عملکرد بهینه پرده ضد نور میشود و بالا تر بودن آن از 3 درصد باعت اختلال در سایر خواص فیزیکی و مکانیکی این محصول میگردد . بهترین میزان طبق اخرین ویرایشات استاندارد ملی ایران از 2 تا 2.5 درصد میباشد .