جوشی

موارد استفاده از اتصالات پلی اتیلن

اتصالات جوشی پلی اتیلنی در سایز ها و اندازه های مختلف ساخته و در پروژه های آبرسانی و فاضلابی مورد استفاده قرار می گیرند.از امتیازات این اتصالات استحکام بالا و مقرون به صرفه بودن قیمت تمام شده نسبت به اتصالات فلزی و چدنی می باشد.

این شرکت افتخار دارد اتصالات جوشی از قبیل سه راه ، تبدیل ، فلنج ،زانو ، رینگ و … تا سایز 1200 و در فشار های مختلف عرضه نماید.   

 

 

سه راه جوشی پلی اتیلن مساوی 90 درجه

سایز تولید 32mm-500mm
فشار نامی (PN) 6-10-12.5-16-20
مواد تولید  (PE) (PE80 ، PE100)
اطلاعات بیشتر

 

سه راه جوشی پلی اتیلن نامساوی 90 درجه

سایز تولید 32mm-500mm
فشار نامی (PN) 6-10-12.5-16-20
مواد تولید  (PE) (PE80 ، PE100)
اطلاعات بیشتر

 

 

چهاراه جوشی پلی اتیلن

سایز تولید 90mm-250mm
فشار نامی (PN) 6-10-12.5-16-20
مواد تولید  (PE) (PE80 ، PE100)
اطلاعات بیشتر

 

 

سه راه جوشی پلی اتیلن مساوی 90 درجه فلنچدار

سایز تولید 90mm-315mm
فشار نامی (PN) 6-10-12.5-16-20
مواد تولید  (PE) (PE80 ، PE100)
اطلاعات بیشتر

 

سه راه جوشی پلی اتیلن نامساوی 90 درجه فلنچدار 

سایز تولید 50mm-315mm
فشار نامی (PN) 6-10-12.5-16-20
مواد تولید  (PE) (PE80 ، PE100)
اطلاعات بیشتر

 

فلنچ جوشی پلی اتیلن

سایز تولید 32mm-1000mm
فشار نامی (PN) 6-10-12.5-16-20
مواد تولید  (PE) (PE80 ، PE100)
اطلاعات بیشتر

 

زانو جوشی پلی اتیلن 90 درجه فلنچدار 

سایز تولید 90mm-200mm
فشار نامی (PN) 6-10-12.5-16-20
مواد تولید  (PE) (PE80 ، PE100)
اطلاعات بیشتر

 

 

زانو جوشی پلی اتیلن 90 درجه

سایز تولید 32mm-500mm
فشار نامی (PN) 6-10-12.5-16-20
مواد تولید  (PE) (PE80 ، PE100)
اطلاعات بیشتر

 

 

زانو جوشی پلی اتیلن 45 درجه

سایز تولید 32mm-400mm
فشار نامی (PN) 6-10-12.5-16-20
مواد تولید  (PE) (PE80 ، PE100)
اطلاعات بیشتر

 

تبدیل جوشی پلی اتیلن

سایز تولید 32mm-630mm
فشار نامی (PN) 6-10-12.5-16-20
مواد تولید  (PE) (PE80 ، PE100)
اطلاعات بیشتر

 

گپ جوشی پلی اتیلن

سایز تولید 50mm-400mm
فشار نامی (PN) 6-10-12.5-16-20
مواد تولید  (PE) (PE80 ، PE100)
اطلاعات بیشتر

 

 

گپ جوشی فلنچدار پلی اتیلن

سایز تولید 50mm-400mm
فشار نامی (PN) 6-10-12.5-16-20
مواد تولید  (PE) (PE80 ، PE100)
اطلاعات بیشتر

 

 

فلنچ (سورخدار)هسته فولادی پلی اتیلن

سایز تولید 63mm-315mm
فشار نامی (PN) 6-10-12.5-16-20
مواد تولید  (PE) (PE80 ، PE100) 
اطلاعات بیشتر