پله منهول بتنی

پله منهول بتنی :

  • مخصوص منهولهای بتنی چهار گوش و گرد
  • دیوارهای بتنی صاف مانند منبع آب و غیره …

روشهای نصب:

توسط دریل دو سوراخ کاملا موازی به فاصله 320mm مرکز به مرکز و به قطر حداقل 32mm و عمق 125mm (قطر و عمق بستگی به نوع پله مورد استفاده دارد) تعبیه نمایید.

ملات دو جزِئی شامل پودر گروت و مایع لاتکس به نسبت 5کیلو پودر و یک لیتر لاتکس مخلوط نمایید تا خمیرچسبناکی به دست آید.

سپس قسمت رزوه شده پله (پایه) را به این خمیر آغشته کرده و مقداری از خمیر (به اندازه کافی که حداقل دو سوم سوراخ ها را پر کند) نیز داخل سوراخها قرار داده پایه های پله را با فشار داخل سوراخها هدایت کنید به شکلی که مقداری از خمیر از سوراخها خارج شود اطراف سوراخها را تمیز و پله را مهار نموده و حداقل تا 3روز آن را ثابت گذاشته تا خمیر کاملا خشک شود.