پله منهول پلی اتیلن

پله منهول مهره دار مورد استفاده :

  • منهولهای گرد پلاستیکی تک جداره و دوجداره 
  • منهولهای گرد پلی کریت
  • منهولهای گردGRP
  • منهولهای گرد بتنی

 

روشهای نصب:

  1. نصب روی منهولهای بتنی گرد ساخته شده 
  2. پیش بتنی ایجاد سورخها در قالب قطعات بتنی پیش ساخته و یا منهولهای پلاستیکی
  3. نصب در حین بتن ریزی 

روش اجرا:

  1. توسط دریل دو سوراخ کاملا موازی هم و به قطر و عمق مشخصی طبق جدول ایجاد نموده سپس با استفاده از گروت نصب و مهار گردد.
  2. درصورتیکه از پله های مهره دار استفاده گردد،با مهره و واشر محکم میگردد درغیر این صورت توسط گروت یا مواد مشابه طبق نظر مهندس ناظر(برای آببندی کامل بهتر است از گروت هم استفاده گردد)