دستورالعمل بهره برداری مخازن پلی اتیلن

مخازن پلی اتیلن به سه طریق دفنی،  روی زمینی, هوایی قابل نصب و بهره برداری است  

نصب دفنی :

1 – ابتدا با توجه به ابعاد مخزنی که باید دفن شود خاک برداری انجام می گیرد ودر صورتیکه وضعیت خاک محل نصب مخزن ، متغیر و یا ضعیف باشد(مقاومت خاک کمتر از یک کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد) پیشنهاد می گردد محل نصب مخزن را 10 سانتی متر بتن مگر ریخته وکف رگلاژ شود وشیب از هر طرف صفر باشد .

2- در صورتیکه خاک محل نصب مخزن مقاوم باشد (مقاومت خاک بیشتر از یک کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد ) باید خاک محل نصب کوبیده شده وکف بطور کامل رگلاژ شود و شیب از هر طرف صفر باشد .

3 – لوله های ورودی ، خروجی ، سر ریز و تخلیه کف به محل های تعبیه شده بر روی مخزن متصل شود.

4 – اطراف مخزن توسط خاک عاری از سنگهای تیز و برنده پر شده و کاملاً کوبیده شود.

5 –  اطراف آدم رو مخزن ، بوسیله لوله پلی اتیلن یا آجر  و  یا بلوک  تا سطح روی زمین چیده شود و یک دریچه چدنی روی آن نصب گردد .

 توجه : در صورت بالا بودن آب زیر زمینی در محل نصب نکات زیر باید رعایت گردد.

الف ) در زمان  سفارش  مخزن موضوع  به شرکت روداب پلاست  اعلام گردد تا اقدام لازم را در زمینه ساخت مخزن با شرائط فوق بعمل آورد .

ب )  پس  از  حفاری  محل ، آب  زیر  زمینی  تخلیه گردد  و  پس از تسطیح زمین و تثبیت آن مخزن نصب گردد ؛ برای کاهش نیروی  آب  جهت شناور  سازی مخزن لازم است با آب   (لازم نیست آب شرب باشد) پر شود و سپس با توجه به حجم و ابعاد و سطح آب زیر زمینی  وزنه های بتنی در محلی که برروی مخزن نصب شده است گذاشته شود و سپس اتصالات مخزن نصب و در پایان خاکریزی  و  فشرده سازی خاک در اطراف ورودی مخزن انجام گیرد ، به طریقی که نشست  خاک در اطراف مخزن بوجود نیاید .

نصب روی زمین :

1 – ابتدا محل استقرار مخزن مشخص ودر صورتیکه وضعیت خاک محل نصب مخزن ، متغیر و یا ضعیف باشد  پیشنهاد  می گردد محل استقرار  مخزن  با  ضخامت 100 میلی متر بتن  مگر ریخته شود بطوریکه دو طرف دارای شیب صفر درجه باشد.

2 – جهت جلوگیری از  لغزیدن مخزن در زمان وقوع زلزله  و پر  بودن آن باید  قبل  از آبگیری بین پایه های مخزن (در محلی که صفحات نصب گردیده)  بتن مگر  ریخته  شود و فاصله بین بدنه مخزن  و صفحه پلی اتیلن کاملاً پر شود .

 توجه : پایه ها فقط برای  جلوگیری از  غلطیدن  لوله در  زمان حمل نصب گردیده و هیچ  گونه استقامتی  برای تحمل کردن وزن لوله در زمان آبگیری را ندارد.

3 – اتصالات (ورودی –خروجی-سرریز-تخلیه) بوسیله فلنج به لوله های مربوطه متصل گردد ؛د صورت نصب شیر بر روی اتصالات ، حتماً تکیه گاه مطمئن نصب گردد تا  از افتادگی و شکست لوله جلوگیری شود .

نصب هوایی :

1 – جهت   نصب مخازن پلی اتیلن در ارتفاع ابتدا باید بر اساس حجم و ارتفاع فنداسیون طراحی و اجرا شود .

2 – پایه فلزی  مخزن باید با ارتفاع مورد نظر و با محاسبات کاملاً دقیق  (بر اساس وزن) ساخته و روی فنداسیون نصب گردد .

3 – مخزن بصورت عمودی اجرا شده بنابراین باید توسط جرثقیل بر روی پایه در محل مورد نظر نصب گردد .

4 – در زیر مخزن لوله های ورودی ،  خروجی و  تخلیه  باشعاع  30 سانتی متر و  به مرکز وسط مخزنتعبیه شده اند ، که باید بوسیله فلنج به لوله های مربوطه متصل گردد .

5–  سرریز در قسمت بالای مخزن و نزدیک راه پله نصب گردیده که باید توسط رابط پلی اتیلن به لوله سر ریز وصل گردد .

6 – جهت پایداری باید مخزن توسط سیم بکسل به پایه فلزی مهار گردد . محل نصب سیم بکسل همان قلابهای اطراف مخزن است که برای بلند کردن استفاده میگردد .