زانوهای دست ساز دوجداره

زانوهای دست سازدوجداره کاروگیت: زانو ها در شبكه هاي آب و فاضلاب به منظور تغيير مسير حركت سيال استفاده مي شوند . زانو هاي دست ساز  بدون محدوديت در قطر و زاويه بر اساس نياز و سفارش مشتري ارائه مي…

مطالب بیشتر

سه راهی انشعاب شیبدار

سه راهی انشعاب شیبدار چگونه معایب روش قبلی را بر طرف کرده است ؟ 1- سه راهی انشعاب شیبدار بگونه ای طراحی گردیده که کاملاًقالبی و یک تکه است و در طرفین دارای نیم کوپلر می باشد بدون نیاز به…

مطالب بیشتر