سه راه نامساوی فلنچدار پلی اتیلن

اتصال سه راه نا مساوی فلنجدار  پس از بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان  در واحد تحقیق و توسعه (R&D)، از طریق محاسبات و ارزیابی های بعمل آمده در پروژه های  آبرسانی  اولین بار در داخل کشور طراحی و تولید گردید…

مطالب بیشتر