اجزای اتصالات پیچی

اتصالات پیچی شامل اجزاء زیر می باشند :  اسپلیت رینگ  این قطعه در اتصالات پیچی پلی اتیلن  وظیفه نگهداشتن لوله پلی اتیلن و جلوگیری از بیرون زدن آن از بدنه را به عهده دارد و از پلی استال ساخته می…

مطالب بیشتر