کلاس فلنچ چیست

منظور از کلاس فلنج چیست؟ کلاس فلنج را بر اساس میزان تحمل فشار آن نامگذاری می کنند. معمولاً تا 2 برابر کلاس اسمی فلنج قابلیت تحمل فشار را دارد فلنج کور از کلاس 150 تا 2500 تولید می شوند و…

مطالب بیشتر