سه راهی انشعاب شیبدار

سه راهی انشعاب شیبدار چگونه معایب روش قبلی را بر طرف کرده است ؟ 1- سه راهی انشعاب شیبدار بگونه ای طراحی گردیده که کاملاًقالبی و یک تکه است و در طرفین دارای نیم کوپلر می باشد بدون نیاز به…

مطالب بیشتر

انواع روش اتصال لوله کاروگیت

روشهای اتصال لوله های پلی اتیلن دوجداره: 1- اتصال با کوپلر: برای حصول اطمینان از آببندی مناسب لوله کاروگیت باید دقت کافی به تمیز بودن واشر و کوپلر اعمال شود. در صورت عدم مراقبت لازم شکل کاروگیتی لوله باعث کشیده…

مطالب بیشتر