آبیاری قطره ای دریک نگاه

اجزاء سیستمهای آبیاری قطره ای و فیلتراسیون:

 1. پمپ

2. پایه شیر تنظیم فشار

3.شیر کنترل

4. تانک کود یا دستگاه تزریق کود

5. شیر لوله اصلی

6. فشار سنج

7. صافی (فیلتر شن)

8. دبی سنج

9.لوله اصلی

10. شیر های قطعات

11. لوله های اصلی

12. لوله های لترال (لوله های آبده )

13. بست های ابتدایی

آب به فرمان قسمت ایستگاه کنترل مرکزی توسط پمپ از منبـع آب به داخل شبکه پمپ شده و ضمن عبور از فیلتر سیکلون ،شن و مواد خارجـی خیلی درشت آن ته نشین می‌شود.

در فیلترشن بقیه مـواد جامد و معـلق در آب گرفته می‌شود. بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقـداری کود در آب این محلول از انتهای دیگر تانک خارج و مجددا وارد جـریان اصلی آب می‌گردد.

آب پـس از عبـور از فیلـتردیسـکی و یا تـوری وارد لوله‌های اصلی و نیمه اصلی و در انتها لترالها می شود و توسط قطره چکانها آب به آرامی خارج میگردد.

سیستم کنترل مرکزی:

آب آبیاری باید تمیز عاری از هرگونه ذرات معتلق باشد . مناسب ترین فیلتر برای سیستم کنترل مرکزی فیلتر هایی با مش 120 می باشد همچنین وجود سیستم کوددهی در شبکه کنترل مرکزی ضروری است .

شبکه لوله های اصلی و نیمه اصلی:

خطر کانال و خوابانیدن لوله های اصلی و نیمه اصلی در زیر خاک، لوله های اصلی و نیمه اصلی وظیفه انتقال آب تا لوله های آبده (لترالها) را بعهده می گیرند.

لوله های اصلی و لوله های نیمه اصلی:

این لوله ها معمولاً از جنس پلی اتیلن می باشند. لوله اصلی آب را از ایستگاه کنترل مرکزی به لوله های نیمه اصلی می رساند این لوله ها باید در عمق مناسبی درون خاک قرار گیرند .

اتصال شبکه لوله های اصلی و نیمه اصلی به لوله ایده (لترالها):

پوشاندن مسیر لوله های اصلی و نیمه اصلی:

لوله های آبده ( لترالها ) بوسیله اتصالاتی مانند بست ابتدایی به لوله های اصلی و یا نیمه اصلی متصل میگردند.

اتصال شبکه لوله های اصلی و نیمه اصلی به لوله های آبده ( لترالها )

شستشوی اولیه سیستم پس از نصب:

شستشوی اولیه لوله های اصلی ونیمه اصلی به همراه لوله های آبده ، سیستم را از هر گونه ذرات وارد شده در مسیر لوله ها ناشی از عملیات نصب

تست و راه اندازی سیستم:

پس از شستشوی اولیه، تست سیستم و تنظیم فشار هیرولیکی در لوله های آبده ضروری بوده و تضمین کننده کارایی بالای سیستم خواهد بود.

حالا از آبیاری قطره ای لذت ببرید:

شما توانسته اید نیاز آبی گیاهان خود را به خوبی تامین نمایید و در پول و وقت خود صرفه جویی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.