سه راهی انشعاب شیبدار

سه راهی انشعاب شیبدار چگونه معایب روش قبلی را بر طرف کرده است ؟

1- سه راهی انشعاب شیبدار بگونه ای طراحی گردیده که کاملاًقالبی و یک تکه است و در طرفین دارای نیم کوپلر می باشد بدون نیاز به حفاری های مجدد و بطور همزمان با اجرای خطوط لوله در طول مسیر نصب می گردد. ضمن آنکه یک تکه  بودن این اتصال امکان نشتی و یا نفوذ ریشه درختان به داخل شبکه را منتفی می سازد.

2- ورودی انشعاب منزل به درون لوله بوسیله یک شیب قوس دار (45-45) در جهت حرکت جریان ، وارد لوله می گردد بنابراین بروز گرداب درون لوله و گرفتگی مسیر رخ نمی دهد.

3- شیب ورودی انشعاب به لوله این مکان را به اپراتورها می دهد که امر تله متری یا باز کردن مسیر را بدون درد سر برخورد ابزار به کف لوله انجام دهند.

برتری دیگر انشعابگیر های شیبدار آنست که امکان داخل کردن انشعاب از 3 ورودی را با نصب یک چهارراه انشعاب به داخل شبکه میسر می سازد.

اجرای انشعاب گیری به روش فوق الذکر تنها همکاری مهندسین آب و فاضلاب ها را می طلبد تا دستور نصب همزمان انشعابگیر شیبدار با لوله را به پیمانکاران ابلاغ نمایند. کما اینکه این مهم  در آب و فاضلاب چند استان از جمله استان گیلان در سطح وسیع صورت گرفته و برتری های روش نوین نسبت به روش سنتی واضح و آشکار است.

با در نظر داشتن اینکه معمولاً در شبکه های جمع آوری فاضلاب از لوله های اقطار 200 و 250 استفاده می شود .سه راهی انشعاب شیبدار در هر دو سایز فوق طراحی گردیده است .

(160*200 و 160*250 ) سه راهی مورد نظر سطحی صاف و صیقلی در داخل دارد و با توجه به تعبیه رینگهای تقویتی در بیرون قطعه ضمن سبک کردن محصول ، رینگ استیفنس مناسبی به قطعه داده شده است . با تعبیه دو نیم کوپلر در طرفین سه راهی ضمن حذف دو کوپلر جداگانه سه راهی فوق به اتصالی یکپارچه با ضریب آببندی بالاتر تبدیل شده است .

درون نیم کوپلر های طرفین خارهایی قراردارد که از احتمال حرکت معکوس و خروج لوله از اتصال کاسته و حالت قفل بوجود می آورد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.