ویژگی ها محدوده دمایی سختی جنس علامت اختصاری
انعطاف و جهندگی بالا  مانایی فشار عالی ، مقاومت سایش خوب، مقاومت شمیایی متوسط 120 -70 65±5 Natural Rubber NR
مقاومت ازن عالی ،مقاومت خوب در برابر مواد نفتی و هیدروکربن ها، مقاومت شیمیایی مناسب 121- 40 70±5 Neoprene CR
مقاومت عالی در برابر مواد نفتی ( نفت ، بنزین، گازوئیل و رو غن ها 121- 59 70±5 Nitrile NBR
مقاومت عالی در برابر عبور گازها ،مقاومت ازن خوب ، مقاومت شیمیایی عالی خصوصاً در برابر مواد قطبی ،اسید-ها و بازها 121- 59 80±5 Butyl IIR
مقاومت در برابر ازن عالی ،مقاومت اسیدی خوب، مقاومت قلیایی بسیار خوب 205- 20 70±5 Ethylene Propylendiene EPDM
مقاومت سایشی بسیار خوب 150- 57 75±5 Styrene Butadiene SBR
مقاومت حرارتی و شیمیایی بسیار بالا ،مقاومت اکسید و ازن بالا 100- 40 80±5 Viton FKM
مقاومت حرارتی و شیمیایی بالا 210- 55 65±5 Silicon SI
مقاومت جوی عالی، مقاومت شیمیایی بسیار عالی ،مقاوم در برابر مواد نفتی ، عایق الکتریکی بسیار خوب 140 -40 70 – 50 Hypalon CSM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.