خواص فيزيكي ومكانيكي تفلون PTFE

1- خواص حرارتي تفلون 2- رفتاردرمقابل عوامل بيروني 3-خواص فيزيكي ومكانيكي 4- خواص الكتريكي الف) ثبات حرارتي (پايداري حرارتي)  مقاومت در مقابل مواد شيميايي  مقاومت در مقابل كشش و فشار ضريب دي الكتريك ب) نقاط تغييرات فيزيكي (نقاط گذر) مقاومت…

مطالب بیشتر

ورق تقلون PTFE

ورقهای تفلون (PTFE): ورق تفلون  PTFE (پلی تترا فلئور اتیلن) قابلیت تراشکاری شدن یه منظور ساخت انواع واشر، پکینگ و دیگر قطعات مناسب جهت استفاده در محیط های با مقاومت شیمیایی ،حرارتی و الکتریکی بالا دارند بسیار مناسب اند. مقاومت حرارتی این ورق ها ۲۰۰تا۲۸۰ درجه سانتیگراد است و در  ضخامت…

مطالب بیشتر