الکتروفیوژن یا بات فیوژن

جوش الکتروفیوژن یا بات فیوژن عوامل متعددی وجود دارند که بر تصمیم‌گیری در مورد استفاده از جوش بات فیوژن یا الکتروفیوژن برای متصل کردن لوله‌ها و اتصالات پلی‌اتیلن اثر می‌گذارند. قابلیت دسترسی : الکتروفیوژن بخصوص برای استفاده در نواحی که دسترسی در آنجا دشوار است برای مثال…

مطالب بیشتر

جوش الکتروفیوژن

جوش الکتروفیوژن لوله ها و اتصالات تولید شده از پلی اتیلن سنگین    کیفیت جوش به مهارت جوشکار و ماشین آلات به کار رفته و به کارگیری دستورالعمل جوش مربوط می گردد کیفیت جوش را می توان بوسیله آزمایشهای با…

مطالب بیشتر